ทุกวันตลอด 24 ชม.

@bigthankstour

HOTLINE
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 18.00

02-591-9298

ทัวร์พม่า

ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D3N PG

ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D3N PG
ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D3N PG
 • 4 ดาว
4 วัน 3 คืน / เริ่ม 10,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: BGTT190822
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 20
  3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 20
  4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 20
  10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 20
  11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,999 19,999 แสดง - 25
  17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 20
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
  8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,999 20,999 แสดง - 25
  27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 17,999 21,999 แสดง - 25
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,999 แสดง - 25
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,999 แสดง - 25
  30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 22,999 แสดง - 25

  รายละเอียดการเดินทาง

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D3N PG
  ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D3N PG
  ราคาเริ่มต้น 10,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน